kontakt
Sídlo spoločnosti :Telefón :
Fax :
e-mail :
www :

IČO :
IČ DPH :

Konatelia :

JABRAS s.r.o.
Hraničná 4
058 01 Poprad

+421 52 7897683
+421 52 7897682
jabras@jabras.sk
www.jabras.sk

45936048
SK 2023172789

Ing. Ján Pelach
+421 905 642015
pelach@jabras.sk

Ing. Branislav Sroka
+421 903 642322
sroka@jabras.sk
KONTAKT spoločnosti