Spoločnosť Jabras s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.

O nás

Stavebná spoločnosť JABRAS s.r.o. bola založená v roku 2011, dvoma zakladateľmi – stavebnými inžiniermi. Zakladatelia mali ambíciu presadiť spoločnosť na stavebnom trhu hlavne profesionalitou realizovaných prác, dodržaním schváleného rozpočtu, dohodnutých termínov a dôrazom na bezpečnosť pri práci, čo sa aj k dnešnému dňu podarilo, keďže spoločnosť je etablovaná na trhu už 7 rokov a každoročne sa posúva dopredu, či už z hľadiska náročnosti realizovaných zákazok, ako aj obratov.  Zabezpečenie maximálnej kvality realizovaných stavebných prác odvíjajúcich sa od kvalitnej materiálno – technickej prípravy výroby sa opiera o dvadsaťročné skúsenosti zakladateľov pri príprave a realizácii stavieb rôzneho typu od občianskych až po priemyselné stavby.
Na základe našich praktických skúseností a zrealizovaných zákazok ponúkame klientom zabezpečenie kompletnej inžinierskej činnosti od zabezpečenia všetkých potrebných povolení až po kolaudáciu stavby. Zároveň zákazníkom zabezpečujeme aj výkon činnosti stavebného dozoru.

V priebehu činnosti spoločnosti Jabras sme realizovali výstavby rodinných domov pre individuálnych klientov, rekonštrukcie starých priestorov pre ŽSR, spoločnosť prevádzkujúcu sieť herní , PSS a.s. a liečebný ústav Predná Hora. V rokoch 2016-2017 sme zrealizovali výstavbu apartmánového domu Olívia v Starom Smokovci a od jari 2018 sme generálnym dodávateľom stavby rekreačných objektov v Tatranskej Lomnici.

Veríme, že budete ďalším našim spokojným klientom.

Ing. Ján Pelach
konateľ spoločnosti