referencie

Odborný liečebný ústav psychiatrický – Predná Hora
- kompletná rekonštrukcia lôžkovej časti
- čiastočná rekonštrukcia spoločných priestorov

DAK Kuster hala Faurecia – Devínska Nová Ves
- dodávka a montáž keramických obkladov a dlažieb

Výrobný závod LVD S3 – Tornaľa
- dodávka a montáž keramických obkladov a dlažieb
- realizácia betónových poterov

Polyfunkčný dom „a – max“ – Bratislava
- dodávka keramických obkladov a dlažieb

Garay II. Phase – Devínska Nová Ves
- dodávka a montáž keramických obkladov a dlažieb
REFERENCIE spoločnosti