Spoločnosť Jabras s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.

Služby

Spoločnosť JABRAS s.r.o. ponúka komplexné služby:

 • Výstavba novostavieb rodinných domov
 • Výstavba budov občianskeho a  rekreačného využitia
 • Rekonštrukcie budov a priestorov
 • Inžinierska činnosť - vybavenie stavebných povolení, stavebný dozor, kolaudačné konania

Čiastkové realizované dodávky:

 • Murárske práce
 • Zatepľovanie objektov
 • Montáž keramických obkladov a dlažieb
 • Maliarske a natieračské práce – interiéry, exteriéry
 • Všetky stavebné profesie PSV
 • ( voda, kanál, elektroinštalácie, tesárske, pokrývačské a klampiarske práce)
 • sú zabezpečované rokmi osvedčenou subdodávateľskou štruktúrou živnostníkov a spolupracujúcich firiem.