O nás

Stavebná spoločnosť JABRAS s.r.o. bola založená v roku 2011, dvoma zakladateľmi – stavebnými inžiniermi. Zakladatelia mali ambíciu presadiť spoločnosť na stavebnom trhu hlavne profesionalitou realizovaných prác, dodržaním schváleného rozpočtu, dohodnutých termínov a dôrazom na bezpečnosť pri práci, čo sa aj k dnešnému dňu podarilo, keďže spoločnosť je etablovaná na trhu už skoro 10 rokov a každoročne sa posúva dopredu, či už z hľadiska náročnosti realizovaných zákazok, ako aj obratov. Zabezpečenie maximálnej kvality realizovaných stavebných prác odvíjajúcich sa od kvalitnej materiálno – technickej prípravy výroby sa opiera o dvadsaťročné skúsenosti zakladateľov pri príprave a realizácii stavieb rôzneho typu od občianskych až po priemyselné stavby. Na základe našich praktických skúseností a zrealizovaných zákazok ponúkame klientom zabezpečenie kompletnej inžinierskej činnosti od zabezpečenia všetkých potrebných povolení až po kolaudáciu stavby. Zároveň zákazníkom zabezpečujeme aj výkon činnosti stavebného dozoru.


V priebehu činnosti spoločnosti Jabras sme realizovali výstavby rodinných domov pre individuálnych klientov, rekonštrukcie priestorov pre ŽSR, spoločnosť prevádzkujúcu sieť herní , PSS a.s. a liečebný ústav Predná Hora. V rokoch 2016-2017 sme zrealizovali výstavbu apartmánového domu Olívia v Starom Smokovci a v rokoch 2018-2019 sme boli generálnym dodávateľom stavby rekreačných objektov v Tatranskej Lomnici. Od septembra 2018 do októbra 2020 sme zrealizovali rekonštrukciu 200 ročného meštianskeho domu na boutique hotel KALIX v Poprade Strážoch. Od marca 2021 do mája 2022 sme zrealizovali a skolaudovali projekt „Dostavba apartmánov hotela ATRIUM v Novom Smokovci“ a v rámci stavby sme zrekonštruovali aj kuchyňu a reštauráciu hotela. Naďalej pokračujeme v prácach na rozpracovaných zákazkách – rekonštrukcia rodinného domu na ul. Popradskej brigády v Poprade a novostavbách RD vo Veľkej Lomnici a Abrahámovciach.

Veríme, že budete ďalším našim spokojným klientom.
Ing. Ján Pelach
  konateľ spoločnosti